Dla agentów ubezpieczeniowych

Jesteś agentem ubezpieczeniowym i chcesz dowiedzieć się jak rozwinąć sprzedaż ubezpieczeń życiowych?

Skontaktuj się ze mną pod adresem kontakt@paulmardo.pl lub paul.mardo@compensa-dystrybucja.pl 

Compensa Dystrybucja jako jedna ze spółek należących do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group oferuje ubezpieczenia:

 • indywidualne na życie i dożycie,
 • grupowe na życie,
 • posagowe dla dzieci,
 • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • zdrowotne z bezgotówkowym dostępem do lekarzy specjalistów,
 • mieszkaniowe,
 • komunikacyjne OC i AC,
 • turystyczne,
 • od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw,
 • majątkowe i finansowe dla przedsiębiorstw.

Ze strony Compensa Dystrybucja każdy współpracownik otrzyma:

 • indywidualny coaching,
 • szkolenia z zakresu ubezpieczeń i rynków finansowych, prowadzonych przez doświadczonych i znanych trenerów,
 • wynagrodzenie proporcjonalne do wyników pracy,
 • atrakcyjne premie,
 • dodatkowe systemy motywacyjne,
 • możliwość awansu.